คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.วิไลพร พิทยาเวชวิวัฒน์

พญ.วิไลพร พิทยาเวชวิวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.วิไลพร พิทยาเวชวิวัฒน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724