ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ >
นพ.วิทยา พิเชฐวีรชัย

นพ.วิทยา พิเชฐวีรชัย

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.วิทยา พิเชฐวีรชัย ได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-899

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724