คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.หญิง สุพัฒนวงศ์

พญ.หญิง สุพัฒนวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • วุฒิบัตร Uphtholmologist  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร Glaucoma จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 13.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.หญิง สุพัฒนวงศ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724