คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.ยุทธนา บุศราวงศ์

น.พ.ยุทธนา บุศราวงศ์

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2532 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ.2538 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิก

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์-ศุกร์, 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ยุทธนา บุศราวงศ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...