คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.ยุทธนา บุศราวงศ์

นพ.ยุทธนา บุศราวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิก

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ยุทธนา บุศราวงศ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724