คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
นพ.จักรวิทย์ ศศิวงศ์

นพ.จักรวิทย์ ศศิวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ ที่ 6 ส.ค. พ.ศ.2566

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.จักรวิทย์ ศศิวงศ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724