คลินิกอายุรกรรม >
พญ.จิราพร จิตประไพกุลศาล

พญ.จิราพร จิตประไพกุลศาล

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางระบบประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรทางระบบประสาทวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

  •  ออกตรวจเดือนละครั้ง เดือน ส.ค. ออกตรวจวันจันทร์ที่ 14 ส.ค. 66 เวลส 09.00 -10.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.จิราพร จิตประไพกุลศาล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724