คลินิกอายุรกรรม >
นพ.กษม เวชคุปต์

นพ.กษม เวชคุปต์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคผิวหนัง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายรุแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรมหาบัณฑิตตจวิทยา (โรคผิวหนัง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 08.00 – 13.00 น. และ 17.00 – 20.30 น.
  • วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 07.30 – 15.00 น.
  • วันพุธ 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 18.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.กษม เวชคุปต์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724