ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.กิติยากร พิมพ์พิไล

พญ.กิติยากร พิมพ์พิไล

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรรังสีแพทย์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.กิติยากร พิมพ์พิไล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724