คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
นพ.ภัทร รอดอ่อง

นพ.ภัทร รอดอ่อง

ความเชี่ยวชาญ : ระบบทางเดินปัสสาวะ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ภัทร รอดอ่อง ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724