คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง >
พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล

พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ เฉพาะทางตกแต่ง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 17.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724