คลินิกหัวใจ, คลินิกอายุรกรรม >
นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล

นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 11.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724