คลินิกอายุรกรรม >
พญ.พรสวรรค์ เมฆาสิงหรักษ์

พญ.พรสวรรค์ เมฆาสิงหรักษ์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ระบบประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – อังคาร เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.พรสวรรค์ เมฆาสิงหรักษ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724