คลินิกอายุรกรรม >
พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข

พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ระบบต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ (ต่อมไร้ท่อ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 17.00  น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724