คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
นพ.เปรมพงษ์ พิมพ์พิไล

นพ.เปรมพงษ์ พิมพ์พิไล

ความเชี่ยวชาญ : ระบบทางเดินปัสสาวะ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 07.30-16.30 น.
  • ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.เปรมพงษ์ พิมพ์พิไล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724