คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
นพ.สราวุทย์ เอกวัฒนกิจ

นพ.สราวุทย์ เอกวัฒนกิจ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง Surgery โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ -พฤหัสบดี เวลา 07.30-16.30 น.
  • วันศุกร์ 08.00-12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.สราวุทย์ เอกวัฒนกิจ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724