คลินิกอายุรกรรม >
พญ.ศรินยา สัทธานนท์

พญ.ศรินยา สัทธานนท์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ระบบต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ และเมติบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 09.30 – 13.00  น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ศรินยา สัทธานนท์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724