คลินิกอายุรกรรม >
พญ.สาวิกา กิจสมบูรณ์

พญ.สาวิกา กิจสมบูรณ์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ระบบต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซัม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.สาวิกา กิจสมบูรณ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724