คลินิกอายุรกรรม >
นพ.สุขุม ส่งเสริม

นพ.สุขุม ส่งเสริม

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 14.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.สุขุม ส่งเสริม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724