คลินิกอายุรกรรม >
นพ. สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

นพ. สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา :

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรเฉพาพทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาสลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 17.30 – 20.30 น.
  • วันเสาร์ 17.30 – 20.30 น. (สัปดาห์ที่1,3,5ของเดือน)

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ. สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724