คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
นพ.ธนสิทธิ์ ประกอบผล

นพ.ธนสิทธิ์ ประกอบผล

ความเชี่ยวชาญ : ระบบทางเดินปัสสาวะ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธนสิทธิ์ ประกอบผล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724