คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
นพ.ธนาวัฒน์ เลิศสิริชินกร

นพ.ธนาวัฒน์ เลิศสิริชินกร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ เวลา 16.30 – 20.30 น.
  • วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธนาวัฒน์ เลิศสิริชินกร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724