คลินิกอายุรกรรม >
นพ.ธิติพนธ์ ชาญจนะกิจสกูล

นพ.ธิติพนธ์ ชาญจนะกิจสกูล

ความเชี่ยวชาญ : โรกระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 16.00 – 20.00น.
  • วันศุกร์ ช่วยออกตรวจวันที่ 1,8,15 มี.ค. เวลา 17.30 – 20.30น.

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธิติพนธ์ ชาญจนะกิจสกูล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724