คลินิกโรคหู คอ จมูก >
นพ.วันชัย วิไลสกุลนาม

นพ.วันชัย วิไลสกุลนาม

ความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางโสต ศอ นาศิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 18.00-20.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.วันชัย วิไลสกุลนาม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724