คลินิกระบบทางเดินอาหาร และตับ, คลินิกอายุรกรรม >
นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข

นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 10.00 – 13.00  น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข ได้ที่

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724