คลินิกอายุรกรรม >
นพ.วิทวัส จิตต์ผิวงาม

นพ.วิทวัส จิตต์ผิวงาม

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคมะเร็ง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 11.30-18.30 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.วิทวัส จิตต์ผิวงาม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724