โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก

โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก

รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก

ราคา : 39,000 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 04/พ.ย./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ก.ค./2024

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
2. รับบริการได้ที่แผนกจักษุ ชั้น 4
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกจักษุ ชั้น 4 โทร.0-5505-1897

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจโปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก

ซื้อแพ็กเกจโปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้