โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ (Recovery care)

โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ (Recovery care)

รายละเอียดโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ (Recovery care)

ราคา : 1,540 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 01/ม.ค./2024

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ธ.ค./2024

โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ (Recovery care)

โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐞 ดูแลสุขภาพระยะยาว ฟื้นฟู บำบัด ส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

💖 บริการที่คุณจะได้รับ :

• ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง
• การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง
• การดูแลกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมนันทนาการ ดนตรีบำบัด
• ดูแลระบบยาโดยเภสัชกร
• ดูแลทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
• จัดเตรียมอาหารโดยนักโภชนาการ /อาหารเฉพาะโรค
• บริการเสื้อผ้า และเครื่องนอนตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
• บริการเตียงระบบไฟฟ้า พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
สหสาขาวิชาชีพ
กลุ่มผู้สูงอายุในการดูแล
กลุ่มผู้สูงอายุในการดูแล

การดูแล

1. มีเจ้าของไข้เป็นแพทย์เฉพาะทาง
2. ใช้มาตรฐานโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
3. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีระบบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางสหสาขา ได้ตลอด 24 ชม.
4. ออกแบบการดูแลเฉพาะรายบุคคลตามปัญหาของผู้ป่วย ทางด้านกาย ใจ จิตวิญญาณ เช่น กายภาพบำบัด ดนตรีบำบัด กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมธรรมะ เป็นต้น

สถิติการดูแล

ช่วงเดือน ผู้ป่วย/Visit
พ.ย 2566 3
ธ.ค. 2566 4
ม.ค 2567 7

ห้องพักสำหรับการดูแล

  • ห้องพิเศษเดี่ยว
  • ติดกล้องวงจรปิดในห้องพัก สังเกตอาการตลอด 24 ชม.
  • มีทีมพยาบาลให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีช่องทางการสื่อสารกับญาติ ผ่านทางโทรศัพท์ / ไลน์แผนก
  • กรณีอยากเห็นหน้าผู้ป่วยสามารถ VDO call มาคุยกับผู้ป่วยได้ผ่านไลน์แผนก
  • เปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ตลอดเวลา / สามารถนอนพักอยู่กับผู้ป่วยได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
กิจกรรมระหว่างการใช้บริการ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • แพทย์เยี่ยมประเมินผู้ป่วย

 

  • ร่วมสุขสันต์เกิดกับครอบครัวผู้รับบริการ

  • ร่วมกันฉลองวันเกิด

 
  • ทีมกายภาพบำบัดดูแลตลอดการอยู่โรงพยาบาล

หมดห่วง ปลอดภัย ไว้ใจให้เราช่วยดูแล
☎ แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 8 โทร. 0-5505-1724 ต่อ 8201-8202
—————————————

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ (Recovery care)

ซื้อแพ็กเกจโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ (Recovery care)

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้