คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

คลีนิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร.พ. กรุงเทพ พิษณุโลก

อาการป่วยจากโรคบางโรค ทำให้เกิดความบกพร่อง ความพิการทางร่างกาย และยังส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการปวดในแต่ละคนยังทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ตามปกติ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พร้อมให้บริการตรวจประเมินและรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู การทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ป่วยแต่ละประเภทมีดังนี้

 • ผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า หรือปวดไหล่
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บเฉียบพลันจากการเล่นกีฬา
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก
 • ผู้ป่วยโรคระบบประสาท กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและปอด ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด การระบายเสมหะ
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • ให้คำแนะนำมารดาตั้งครรภ์ การบริหารร่างกายก่อนและหลังคลอด
 • กระตุ้นพัฒนาการในผู้ป่วยเด็ก

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้บริการโดยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อรักษาอาการปวดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

 • เครื่องอัลตราซาวด์ทั่วไปและอัลตราซาวด์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง เช่น กล้ามเนื้อใบหน้า กล้ามเนื้อแขนขาและเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่สูงเพื่อลดปวด
 • เครื่องให้ความร้อนลึก shortwave diathermy
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเข่า เพื่อป้องกันข้อยึดติดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 • เตียงปรับระดับ เพื่อปรับความดันและฝึกการถ่ายน้ำหนักในผู้ป่วยนอนนานหรืออ่อนแรงขา
 • การประคบด้วยความร้อนและความเย็น
 • การออกกำลังกาย เพื่อการรักษาอาการปวด และข้อยึดติด
 • กิจกรรมบำบัดฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขความผิดปกติของการกลืน การบริการพิเศษ
 • การรักษาโดยการฝังเข็ม ลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ปวดคอ  ปวดไหล่  ปวดหลังจากการทำงาน (office syndrome) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ผ้าเทป (Kinesiotape) เพื่อการบำบัด ลดอาการปวด และการบาดเจ็บจากกีฬา
 • บริการประเมินพัฒนาการในเด็ก และกระตุ้นพัฒนาการ โดยนักกิจกรรมบำบัด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา  08.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

ติดต่อแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

โทร. 0-5505-1724 ต่อ 4207,4208

บรรยากาศคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

คลินิกอื่น ๆ