สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

เราพร้อมสุขภาพคุณแม่และเจ้าตัวน้อยตั้งแต่ในครรภ์ 🤱💕
เพราะสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกน้อย คือสิ่งสําคัญของครอบครัวคุณ

นพ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์-วันพฤหัส เวลา 07.30-16.30 น.
  • วันศุกร์ เวลา 07.30-12.00 น.

พญ.ธันยรัศมิ์ ศิริชัยสุทธิกร

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 17.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 11.00 – 17.00 น.

พญ.วิไลพร พิทยาเวชวิวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

แหล่งที่มา :

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ