ห้อง I.C.U ชั้น 2

ห้อง I.C.U ชั้น 2

ภาพบรรยากาศห้อง I.C.U ชั้น 2

รายละเอียดห้อง I.C.U ชั้น 2

ราคา: 7,200 บาท

ค่าห้องพัก : 4,000 บาท

พื้นที่ห้อง : 28 ตร.ม.

ค่าใช้จ่าย

อาหาร 3 มื้อ : 500 บาท

ค่าพยาบาล : 2,200 บาท

ค่าโรงพยาบาล : 500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

ห้องพักอื่น ๆ