คลินิกจักษุวิทยา

คลีนิกตา จักษุวิทยา ร.พ. กรุงเทพ พิษณุโลก

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเรา ช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย ถ้าขาดการดุแลปกป้องที่ดี อาจเกิดความผิดปกติและลุกลามจนนำไปสู่การสูญเสียดวงตา ทำให้เราต้องเข้าสู่โลกแห่งความมืดมิดทันที

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเรา ช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย ถ้าขาดการดุแลปกป้องที่ดี อาจเกิดความผิดปกติและลุกลามจนนำไปสู่การสูญเสียดวงตา ทำให้เราต้องเข้าสู่โลกแห่งความมืดมิดทันที

คลินิกจักษุวิทยา มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมที่จะช่วยดูแลรักษาดวงตาของคุณ ด้วยเครื่องมือในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่ทันสมัย อาทิเช่น

 • เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
 • เครื่องเลเซอร์รักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอตา
 • เครื่องเลเซอร์ สำหรับแก้ไขภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องวัดความดันตาอัตโนมัติ
 • เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา

พร้อมด้วยจักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ

 • จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • จักษุแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • จักษุแพทย์เฉพาะทางเด็กและโรคตาเหล่
 • จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน
 • จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคประสาทจักษุวิทยา
 • จักษุแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

​จักษุแพทย์จะให้คำแนะนำหรือช่วยในการตัดสินใจให้ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เพราะเราตระหนักดีว่า ตาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตมนุษย์ เป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาอวัยวะต่างๆของร่างกาย

​จักษุแพทย์จะให้คำแนะนำหรือช่วยในการตัดสินใจให้ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เพราะเราตระหนักดีว่า ตาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตมนุษย์ เป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ติดต่อเรา

คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โทร. 0-5505-1897

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

บรรยากาศคลินิกจักษุวิทยา

คลินิกอื่น ๆ

urology-clinic

คลินิกทางเดินปัสสาวะ

ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะและขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

รายละเอียด »