ห้อง Standard ชั้น 6B,7B

ภาพบรรยากาศห้อง Standard ชั้น 6B,7B

รายละเอียดห้อง Standard ชั้น 6B,7B

ราคา: 3,500 บาท

ค่าห้องพัก : 1,500 บาท

พื้นที่ห้อง : 32 ตร.ม.

ค่าใช้จ่าย

อาหาร 3 มื้อ : 500 บาท

ค่าพยาบาล : 1,000 บาท

ค่าโรงพยาบาล : 500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

ห้องพักอื่น ๆ